obrázek plovoucího banneru Zlatého kola
Zlaté kolo
Máte 0 z 10 Zlaťáků
Úvod

Herní plány

Herní plány

 
Upozornění týkající se okamžitých loterií (stíracích losů)
 • Společnost SAZKA a.s. informuje všechny účastníky okamžitých loterií, že došlo ke změně spisové značky základního povolení k provozování loterií, tudíž již není aktuální spisová značka MF‑35535/2016/34 uvedená na zadních stranách stíracích losů povolených před 22. 9. 2021. Všechny okamžité loterie společnost SAZKA a.s. v současnosti provozuje dle povolení vydaného pod spisovou značkou MF-27951/2020/73. Veškerá ostatní pravidla uvedená na zadních stranách stíracích losů a herním plánu zůstávají beze změny, a to včetně doby ukončení prodeje a s tím související délky lhůty pro uplatnění výher. 
 • Společnost SAZKA a.s. informuje všechny účastníky okamžitých loterií, že u okamžité loterie VÁNOČNÍ ZLATÁ RYBKA 247 – 4. emise došlo u popisu hry č. 3 v herním plánu a na zadní straně losu ze strany společnosti SAZKA a.s. k písařské chybě. V textu je uvedeno 10 výherních čísel, ale pod stírací vrstvou los obsahuje 8 výherních čísel, což odpovídá počtu symbolů zvonků zobrazených na losu. Tato chyba nemá jakýkoliv vliv na výherní jistinu, počty výher, ani pravděpodobnost výhry, jde pouze o chybný popis vizuálního ztvárnění odkryté části hracího pole losu. Společnost SAZKA a.s. se za tuto chybu omlouvá.
Nový Herní plán loterií SAZKA byl schválen Ministerstvem financí dne 10. 12. 2021. Tento nový Herní plán Loterií SAZKA přináší:
 
 • Rozšíření základního povolení o: 
  • novou doplňkovou loterii Prémie Sportky,
   nové internetové okamžité loterie prodávané prostřednictvím internetu pod názvy:
   MINI RENTIÉR 3724 - 3. emise,
   RENTIÉR 3725 – 3. emise a
   SUPER RENTIÉR 3726 – 3. emise.
 • Úpravy předmětu výhry u doplňkové loterie Prémie EUROJACKPOTU.
 • Doplnění informace týkající se možnosti výplaty věcné výhry v peněžních prostředcích u již schválené okamžité loterie MAXI ZLATÁ RYBKA 239 – 3. emise do Herního plánu Loterií SAZKA.
Tento nový Herní plán loterií SAZKA nabývá účinnosti dne 20. 12. 2021 a je k dispozici zde.Nový Herní plán Kurzových sázek SAZKABET provozovaných prostřednictvím internetu byl schválen Ministerstvem financí dne 7. 9. 2021.

V Herním plánu Kurzových sázek SAZKABET došlo ke změně adresy sídla společnosti SAZKA a.s. Novým sídlem společnosti SAZKA a.s. je Evropská 866/69, 160 00 Praha 6.

Nový Herní plán Kurzových sázek SAZKABET nabývá účinnosti dne 15. 9. 2021 a je k dispozici zde.Nový Herní plán Technických her SAZKA byl schválen Ministerstvem financí dne 16. 11. 2021 a přináší rozšíření nabídky technických her o následující hry:
 
 • 81 Win Spin
 • 100 Hot Wild 
 • 243 Hot Ways
 • Book of Adventure Multigame
 • Book of Secrets 6
 • Čertovská Jízda
 • Diamonal 81
 • Diamonds Multigame
 • Diamondz
 • Fixi-Dixi
 • Forest Fruit Multigame
 • Fruit Hell Multigame
 • Jing - Jang
 • Joker Crown Multigame
 • Joker Star
 • Kings Fruit
 • Lumberjack 2
 • Mega Cross 4+
 • Respin Queen
 • Scalper
 • Solar God
 • Wild Diamonds Multigame
 • Wild Joker Multigame
Tento nový Herní plán Technických her SAZKA nabývá účinnosti dne 30. 11. 2021 a je k dispozici zde.Nový Herní plán Živých her SAZKA byl schválen Ministerstvem financí dne 10. 9. 2021 a přináší změnu adresy sídla společnosti SAZKA a.s.
 
Herní plán Živých her SAZKA nabývá účinnosti dne 23. 9. 2021 a je k dispozici zde.


Loterie


Losy - herní plány ukončených emisí


Kurzové sázky


Technické hry SAZKA

BEZPEČNOST A REGULACE JSOU PRO NÁS ZÁSADNÍ

Hlavním předmětem naší činnosti je provozování okamžitých a číselných loterií, sportovních a kurzových sázek a jiných her v souladu se zákonem č. 186/2016 Sb. o hazardních hrách v platném znění. Sazka a.s. je řádným členem největších a nejvýznamnějších mezinárodních loterních organizací – European Lotteries (EL) a World Lottery Association (WLA).


Jsme držiteli mezinárodních certifikací.

 

Certifikát ISO/IEC 27001:2013 dokládá implementaci Systému řízení informační bezpečnosti (ISMS) dle mezinárodního standardu a jeho trvalý rozvoj.


Jeho získání bylo nutné pro udělení certifikátu WLA-SCS, kterým Světová loterní asociace (WLA) potvrdila, že Sazka beze zbytku dodržuje zásady a bezpečnostní požadavky loterního průmyslu. Dokazujeme tak, že patříme i v bezpečnostních standardech mezi světovou špičku. Naši zákazníci mají jistotu, že máme citlivou oblast bezpečnosti dat plně pod kontrolou.


V roce 2017 také potvrdila Sazka svůj závazek naplňování mezinárodních standardů zodpovědného přístupu, které sestávají z komplexního systému pravidel a kontrol jejich dodržování. Tyto standardy sledují a v některých případech i přesahují národní zákonný rámec. Na základě hloubkového auditu konstatoval nezávislý orgán soulad s požadavky Rámce zodpovědného hraní asociace EL. Sazka získala mezinárodní certifikát zodpovědného hraní EL a současně certifikát zodpovědného hraní WLA nejvyššího stupně.


Povolení k provozování hazardní hry SAZCE vydalo:

Ministerstvo financí

Letenská 15,

118 10 Praha 1-Malá Strana

Tel.: 257 041 111

Fax.: 257042360


SAZKA a.s. provozuje hazardní hry na základě níže uvedených povolení: 

Základního povolení pro provozování loterií SAZKA sp. zn.: MF-35535/2016/34

Základního povolení pro provozování kurzových sázek SAZKABET sp. zn.: MF-17201/2018/34

Základního povolení pro provozování technických her SAZKA sp. zn.:  MF-35538/2016/34

Povolení pro provozování číselné loterie SAZKAmobil šance sp. zn.: MF-114056/2013/34

Povolení pro provozování sázkových her SAZKA sp. zn.: 601/79755/1998

 

Zákonný rámec

Jako provozovatel hazardní her se řídíme zákonem č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, který je účinný od 1.1.2017. Do 31.12.2016 byl platný a účinný zákon č.202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách ve znění pozdějších předpisů.


Zákony ke stažení (793 kB)